Jak dbać o apartament przeznaczony na wynajem?

Wynajem apartamentów to znakomity sposób na pozyskiwanie dodatkowych przychodów. Ze względu na duże zapotrzebowania na mieszkania posiadacz wolnego lokalu może otrzymać spore kwoty za jego udostępnianie. W porównaniu z wartością nieruchomości wiąże się to na ogół z wysokim zwrotem, trudnym do osiągnięcia przy innych formach inwestowania. Apartament na wynajem oznacza jednak także konieczność dbania o jego stan oraz zajmowania się obsługą całej transakcji. Przekonajmy się, co będzie zwykle konieczne i jak można poradzić sobie z obowiązkami tego rodzaju.

Jakie obowiązki wiążą się z wynajmowaniem nieruchomości?

Wynajęcie apartamentu wiąże się z jego właściwym przystosowaniem do potrzeb najemców. W grę wchodzi tu zwykle remont lub odnowienie pomieszczeń oraz wyposażenie ich w niezbędne sprzęty i meble. Do najistotniejszych zadań należy też zamieszczanie ofert oraz znalezienie odpowiednich wynajmujących. Potrzebne będzie też przygotowanie umowy zabezpieczającej interesy właściciela, ustalenie zasad płatności oraz dopełnienie formalności np. obejmujących odbiór lokalu czy kwestie regulowania należności za zużywane media. Podczas obowiązywania umowy niezbędne będzie kontrolowanie stanu technicznego apartamentu, usuwanie ewentualnych usterek oraz kontaktowanie się z najemcą w celu odbioru należności. Po końcu obowiązywania umowy konieczne będzie odebranie mieszkania oraz rozliczenie wszystkich kwestii finansowych.

Jak zyskać na wynajmie bez osobistego zaangażowania?

Samodzielna obsługa wynajmu może być czasochłonna, a niekiedy trudna, jeżeli dojdzie do nieporozumień z wynajmującym lub opóźnień w płatnościach. Sposobem na radzenie sobie z takimi problemami jest zlecenie wykonywania wszelkich czynności związanych z udostępnianiem nieruchomości firmie, która specjalizuje się w takich zadaniach. Oznacza to wprawdzie konieczność opłacenia prowizji, lecz jednocześnie uwalnia od wszystkich kłopotów. Dzięki zawarciu umowy tego rodzaju można znacznie zmniejszyć ryzyko łączące się z najmem i zabezpieczyć się przed nieuczciwymi najemcami.